Arsenie boca omul lui dumnezeu online dating

A urmat apoi prezentarea recenziei celor opt materiale (șapte cărți și filmul documentar , în regia lui Nicolae Mărgineanu – el însuşi fiu de fost deţinut politic – n.n.) primite înspre analiză.

Adrian Nicolae Petcu a fost delegat de către comisie să redacteze un referat de specialitate care să evidențieze personalitatea duhovnicească a părintelui așa după cum se poate desprinde din documentele fostei securități. Ucenicul Părintelui Arsenie Boca, PS Daniil Stoenescu, membru al Comisiei de Canonizare, despre Sfântul Ardealului.

Cercetările din arhiva Arhiepiscopiei Aradului vor continua, urmând a fi sistematizate și prezentate într-un referat întocmit ulterior de Adrian Nicolae Petcu.

Totodată a fost propusă o documentare în arhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Arhiepiscopiei Râmnicului, și în arhiva Mănăstirii Sâmbăta.

Luni, 31 octombrie 2016, la Mănăstirea Prislop, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, s-au desfășurat lucrările Comisiei speciale teologice mitropolitane, în vederea întocmirii dosarului pentru propunerea de canonizare a părintelui Arsenie Boca, ne-a precizat Adrian Nicolae Petcu, membru în comisia de canonizare.Lucrările comisiei s-au concretizat într-o sistematizare teologico-științifică a scrierilor Părintelui Arsenie Boca, a documentelor de arhivă, precum și a diverselor publicații apărute de-a lungul timpului cu privire la viața și activitatea duhovnicului de la Mănăstirile Sâmbăta și Prislop.Ședința a început prin rostirea rugăciunii În referat se prezintă date biografice, pe baza documentelor aflate în arhiva Institutului Teologic din Sibiu, respectiv copilăria, perioada studiilor, perioada atonită, perioada de la Mănăstirea Sâmbăta, prigoana autorităților comuniste, perioada de la Mănăstirea Prislop.Arsenie Boca a rămas în conştinţa multor români ca una dintre marile personalităţi ale ortodoxiei.Călugărul a suferit în închisorile regimului comunist, iar mormântul său a devenit loc de pelerinaj pentru credincioşi.

Search for arsenie boca omul lui dumnezeu online dating:

arsenie boca omul lui dumnezeu online dating-37arsenie boca omul lui dumnezeu online dating-17arsenie boca omul lui dumnezeu online dating-21

Sfaturile sale au atras la fel de mult atenţia ca relatările despre viaţa sa, dar unele dintre acestea, majoritatea păstrate în manuscrisele sale, au stârnit controverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “arsenie boca omul lui dumnezeu online dating”